Monday, July 16, 2018
   
Text Size

Pengumuman Kelulusan Ujian Promosi Tesis

PROGRAM MAGISTER FITK MENGUCAPKAN SELAMAT ATAS LULUSNYA

 

 

MARIYATUL QIBTIYAH

DALAM UJIAN PROMOSI TESIS PRODI S2 PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DENGAN MEMPEROLEH GELAR MAGISTER PENDIDIKAN ISLAM (M.Pd.I)

DAN MENDAPATKAN YUDISIUM AMAT BAIK

8 JULI 2015

 

RUSTIATI

DALAM UJIAN PROMOSI TESIS PRODI S2 PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DENGAN MEMPEROLEH GELAR MAGISTER PENDIDIKAN ISLAM (M.Pd.I)

DAN MENDAPATKAN YUDISIUM AMAT BAIK

8 JULI 2015

 

DINIL ABRAR SULTHANI

DALAM UJIAN PROMOSI TESIS PRODI S2 PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DENGAN MEMPEROLEH GELAR MAGISTER PENDIDIKAN ISLAM (M.Pd.I)

DAN MENDAPATKAN YUDISIUM KUMLAUDE

8 JULI 2015

 

 

JAMALUDIN

DALAM UJIAN PROMOSI TESIS PRODI S2 PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DENGAN MEMPEROLEH GELAR MAGISTER PENDIDIKAN ISLAM (M.Pd.I)

DAN MENDAPATKAN YUDISIUM KUMLAUDE

9 JULI 2015

 

JULIASARI

DALAM UJIAN PROMOSI TESIS PRODI S2 PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DENGAN MEMPEROLEH GELAR MAGISTER PENDIDIKAN ISLAM (M.Pd.I)

DAN MENDAPATKAN YUDISIUM KUMLAUDE

9 JULI 2015

 

MUNAWAROH

DALAM UJIAN PROMOSI TESIS PRODI S2 PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DENGAN MEMPEROLEH GELAR MAGISTER PENDIDIKAN ISLAM (M.Pd.I)

DAN MENDAPATKAN YUDISIUM KUMLAUDE

9 JULI 2015

 

AHMAD KHUMAIDI AL ANSHORI

DALAM UJIAN PROMOSI TESIS PRODI S2 PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DENGAN MEMPEROLEH GELAR MAGISTER PENDIDIKAN ISLAM (M.Pd.I)

DAN MENDAPATKAN YUDISIUM KUMLAUDE

9 JULI 2015

 

UBAIDILLAH

DALAM UJIAN PROMOSI TESIS PRODI S2 PENDIDIKAN BAHASA ARAB DENGAN MEMPEROLEH GELAR MAGISTER PENDIDIKAN ISLAM (M.Pd.I)

DAN MENDAPATKAN YUDISIUM KUMLAUDE

9 JULI 2015