Thursday, August 16, 2018
   
Text Size

Pengumuman Kelulusan Ujian Promosi Tesis

PROGRAM MAGISTER FITK MENGUCAPKAN SELAMAT ATAS LULUSNYA

 

 

DEWI RATIH ASIH PURWANTI

DALAM UJIAN PROMOSI TESIS PRODI S2 PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DENGAN MEMPEROLEH GELAR MAGISTER PENDIDIKAN ISLAM (M.Pd.I)

DAN MENDAPATKAN YUDISIUM KUMLAUDE

2 JULI 2015

 

ELIS LISYAWATI

DALAM UJIAN PROMOSI TESIS PRODI S2 PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DENGAN MEMPEROLEH GELAR MAGISTER PENDIDIKAN ISLAM (M.Pd.I)

DAN MENDAPATKAN YUDISIUM KUMLAUDE

2 JULI 2015

 

 

M. QADHAFI

DALAM UJIAN PROMOSI TESIS PRODI S2 PENDIDIKAN BAHASA ARAB DENGAN MEMPEROLEH GELAR MAGISTER PENDIDIKAN ISLAM (M.Pd.I)

DAN MENDAPATKAN YUDISIUM KUMLAUDE

2 JULI 2015

 

ATNA AKHIRYANI

DALAM UJIAN PROMOSI TESIS PRODI S2 PENDIDIKAN BAHASA ARAB DENGAN MEMPEROLEH GELAR MAGISTER PENDIDIKAN ISLAM (M.Pd.I)

DAN MENDAPATKAN YUDISIUM KUMLAUDE

2 JULI 2015

 

 

YULIANA FRISKA

DALAM UJIAN PROMOSI TESIS PRODI S2 PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS DENGAN MEMPEROLEH GELAR MAGISTER PENDIDIKAN ISLAM (M.Pd.I)

DAN MENDAPATKAN YUDISIUM AMAT BAIK

3 JULI 2015