Tuesday, July 17, 2018
   
Text Size

Struktur Kurikulum Program Magister MPI

 

Struktur Kurikulum Mata Kuliah Prodi Magister MPI

Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

 

Smt

Kode MK

Nama Mata Kuliah*

Bobot sks

sks MK dlm Kurikulum

Bobot Tugas

Kelengkapan****

Unit/Jur/Fakultas Penyelenggara

Inti

Insti.

Des.

Silabi

SAP

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

I

ABI 8001

Metodologi Penelitian Pendidikan

3

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Magister MPI FITK UIN Jakarta

STA 8001

Statistik Pendidikan

3

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Magister MPI FITK UIN Jakarta

DIK 8001

Desain dan Pengembangan Kurikulum

3

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Magister MPI FITK UIN Jakarta

DIK 8003

Kepemimpinan Pendidikan

3

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Magister MPI FITK UIN Jakarta

Jumlah

12

DIK 8002

Perencanaan dan Pembiayaan Pendidikan

3

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Magister MPI FITK UIN Jakarta

II

DIK 8004

Analisis Kebijakan Pendidikan

3

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Magister MPI FITK UIN Jakarta

DIK 8005

MSDM Pendidikan

3

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Magister MPI FITK UIN Jakarta

DIK 8007

Ekonomi Pendidikan

3

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Magister MPI FITK UIN Jakarta

Jumlah

12III

DIK 8006

Supervisi dan Penjaminan Mutu

3

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Magister MPI FITK UIN Jakarta

MNJ 8007

Manajemen Strategik

3

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Magister MPI FITK UIN Jakarta

ABI 8040

Seminar Proposal Tesis

3

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Magister MPI FITK UIN Jakarta

Jumlah

9

VIII

ABI 9043

Tesis

8

Ö

Magister MPI FITK UIN Jakarta

Jumlah

8